มีสินค้า

700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6056' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8504,6949,6864,20039,22816,18113,6866,5724,18336,20832,6111,7256,7208,18915,5551,6144,5875,7210 Array ( [0] => 8504 [1] => 6949 [2] => 6864 [3] => 20039 [4] => 22816 [5] => 18113 [6] => 6866 [7] => 5724 [8] => 18336 [9] => 20832 [10] => 6111 [11] => 7256 [12] => 7208 [13] => 18915 [14] => 5551 [15] => 6144 [16] => 5875 [17] => 7210 )