มีสินค้า

700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6056' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6948,5560,5692,7857,8546,5722,22811,6691,12052,18915,5558,6866,6899,6827,6111,22555,6057,7208 Array ( [0] => 6948 [1] => 5560 [2] => 5692 [3] => 7857 [4] => 8546 [5] => 5722 [6] => 22811 [7] => 6691 [8] => 12052 [9] => 18915 [10] => 5558 [11] => 6866 [12] => 6899 [13] => 6827 [14] => 6111 [15] => 22555 [16] => 6057 [17] => 7208 )