มีสินค้า

700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6056' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6865,18915,7323,6142,5875,21222,20039,7358,6694,12052,5854,5558,10546,6691,5873,7209,11011,5560 Array ( [0] => 6865 [1] => 18915 [2] => 7323 [3] => 6142 [4] => 5875 [5] => 21222 [6] => 20039 [7] => 7358 [8] => 6694 [9] => 12052 [10] => 5854 [11] => 5558 [12] => 10546 [13] => 6691 [14] => 5873 [15] => 7209 [16] => 11011 [17] => 5560 )