สินค้าเหลือน้อย

250 BAHT
300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6003' and ( pcharacter='149' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5702,10317,5881,5859,3584,23001,6236,4542,3920,1188,19386,24250,6542,9222,6543,3921,8581,8582 Array ( [0] => 5702 [1] => 10317 [2] => 5881 [3] => 5859 [4] => 3584 [5] => 23001 [6] => 6236 [7] => 4542 [8] => 3920 [9] => 1188 [10] => 19386 [11] => 24250 [12] => 6542 [13] => 9222 [14] => 6543 [15] => 3921 [16] => 8581 [17] => 8582 )