สินค้าเหลือน้อย

250 BAHT
300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6003' and ( pcharacter='149' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6543,23001,6236,4542,8581,6002,1188,5702,8582,5881,3584,8585,3921,19386,3920,9222,10317,5859 Array ( [0] => 6543 [1] => 23001 [2] => 6236 [3] => 4542 [4] => 8581 [5] => 6002 [6] => 1188 [7] => 5702 [8] => 8582 [9] => 5881 [10] => 3584 [11] => 8585 [12] => 3921 [13] => 19386 [14] => 3920 [15] => 9222 [16] => 10317 [17] => 5859 )