มีสินค้า

กระดาษโน๊ตไดคัท

40 BAHT
add to cart

เนื้อในผลิตจากกระดาษปอนด์ 80 แกรม จำนวน 70 แผ่น มีลายเส้น พร้อมห่วงคล้อง ขนาดกระทัดรัดสะดวกต่อการพกพา

q select pid from dex_product where pid<>'6' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2209,14085,23537,19946,20596,4403,25309,20340,97,10054,9587,21602,18907,8878,19983,13873,13769,13909 Array ( [0] => 2209 [1] => 14085 [2] => 23537 [3] => 19946 [4] => 20596 [5] => 4403 [6] => 25309 [7] => 20340 [8] => 97 [9] => 10054 [10] => 9587 [11] => 21602 [12] => 18907 [13] => 8878 [14] => 19983 [15] => 13873 [16] => 13769 [17] => 13909 )