สินค้าหมด

1,100 BAHT

plastic kit
scale 1/144 

/
q select pid from dex_product where pid<>'5978' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13046,6174,3403,20850,9247,9248,3076,8863,9202,4684,7496,23530,4111,4291,8855,3614,9256,21441 Array ( [0] => 13046 [1] => 6174 [2] => 3403 [3] => 20850 [4] => 9247 [5] => 9248 [6] => 3076 [7] => 8863 [8] => 9202 [9] => 4684 [10] => 7496 [11] => 23530 [12] => 4111 [13] => 4291 [14] => 8855 [15] => 3614 [16] => 9256 [17] => 21441 )