สินค้าหมด

1,100 BAHT

plastic kit
scale 1/144 

/
q select pid from dex_product where pid<>'5978' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8600,8855,23528,7475,9229,3965,1172,21838,5013,20166,4111,1174,23526,4989,7069,25287,20845,10543 Array ( [0] => 8600 [1] => 8855 [2] => 23528 [3] => 7475 [4] => 9229 [5] => 3965 [6] => 1172 [7] => 21838 [8] => 5013 [9] => 20166 [10] => 4111 [11] => 1174 [12] => 23526 [13] => 4989 [14] => 7069 [15] => 25287 [16] => 20845 [17] => 10543 )