มีสินค้า

129 BAHT
159 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5934' and ( pcharacter='193' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6104,9716,14027,8690,5935,15248,15245,5966,6105,6103,5967,14026,15246,15247,9726,9725,13979,5954 Array ( [0] => 6104 [1] => 9716 [2] => 14027 [3] => 8690 [4] => 5935 [5] => 15248 [6] => 15245 [7] => 5966 [8] => 6105 [9] => 6103 [10] => 5967 [11] => 14026 [12] => 15246 [13] => 15247 [14] => 9726 [15] => 9725 [16] => 13979 [17] => 5954 )