มีสินค้า

129 BAHT
159 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5934' and ( pcharacter='193' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5966,15245,5967,14026,8690,14027,5954,15246,6103,9726,15248,15247,13979,9716,6105,6104,5935,9725 Array ( [0] => 5966 [1] => 15245 [2] => 5967 [3] => 14026 [4] => 8690 [5] => 14027 [6] => 5954 [7] => 15246 [8] => 6103 [9] => 9726 [10] => 15248 [11] => 15247 [12] => 13979 [13] => 9716 [14] => 6105 [15] => 6104 [16] => 5935 [17] => 9725 )