สินค้าเหลือน้อย

2,300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5900' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5256,1400,11607,13594,5414,3640,8487,6617,22423,4757,6129,5430,1378,9941,5233,9786,12867,9798 Array ( [0] => 5256 [1] => 1400 [2] => 11607 [3] => 13594 [4] => 5414 [5] => 3640 [6] => 8487 [7] => 6617 [8] => 22423 [9] => 4757 [10] => 6129 [11] => 5430 [12] => 1378 [13] => 9941 [14] => 5233 [15] => 9786 [16] => 12867 [17] => 9798 )