สินค้าเหลือน้อย

2,300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5900' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4211,11311,6264,18977,12862,8370,1689,22421,11615,9774,8267,4064,5100,4212,3253,6128,18975,9318 Array ( [0] => 4211 [1] => 11311 [2] => 6264 [3] => 18977 [4] => 12862 [5] => 8370 [6] => 1689 [7] => 22421 [8] => 11615 [9] => 9774 [10] => 8267 [11] => 4064 [12] => 5100 [13] => 4212 [14] => 3253 [15] => 6128 [16] => 18975 [17] => 9318 )