สินค้าเหลือน้อย

2,300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5898' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5888,15279,22768,10088,19888,14291,12376,15262,11604,19284,12385,22789,21351,15253,24630,21345,17158,15276 Array ( [0] => 5888 [1] => 15279 [2] => 22768 [3] => 10088 [4] => 19888 [5] => 14291 [6] => 12376 [7] => 15262 [8] => 11604 [9] => 19284 [10] => 12385 [11] => 22789 [12] => 21351 [13] => 15253 [14] => 24630 [15] => 21345 [16] => 17158 [17] => 15276 )