สินค้าเหลือน้อย

4,900 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5897' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16664,11382,15285,20103,15262,22234,19929,14267,16661,14286,14264,13797,16945,15268,22082,20311,20093,16908 Array ( [0] => 16664 [1] => 11382 [2] => 15285 [3] => 20103 [4] => 15262 [5] => 22234 [6] => 19929 [7] => 14267 [8] => 16661 [9] => 14286 [10] => 14264 [11] => 13797 [12] => 16945 [13] => 15268 [14] => 22082 [15] => 20311 [16] => 20093 [17] => 16908 )