สินค้าหมด

2,150 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5888' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23433,10764,16936,23106,23616,18326,16954,16661,14270,14289,16953,5304,14943,14303,15283,16659,21351,16664 Array ( [0] => 23433 [1] => 10764 [2] => 16936 [3] => 23106 [4] => 23616 [5] => 18326 [6] => 16954 [7] => 16661 [8] => 14270 [9] => 14289 [10] => 16953 [11] => 5304 [12] => 14943 [13] => 14303 [14] => 15283 [15] => 16659 [16] => 21351 [17] => 16664 )