สินค้าหมด

2,150 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5888' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24117,15251,15286,14340,21904,16906,16912,16939,17161,10893,15848,11243,7811,16919,19908,19901,14303,16649 Array ( [0] => 24117 [1] => 15251 [2] => 15286 [3] => 14340 [4] => 21904 [5] => 16906 [6] => 16912 [7] => 16939 [8] => 17161 [9] => 10893 [10] => 15848 [11] => 11243 [12] => 7811 [13] => 16919 [14] => 19908 [15] => 19901 [16] => 14303 [17] => 16649 )