สินค้าเหลือน้อย

1,450 BAHT
1800 BAHT
add to cart

scale 1/100

/
q select pid from dex_product where pid<>'5887' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15905,9521,10068,12999,771,1184,19359,4259,6746,4125,13004,8296,20902,5059,1020,9438,1018,4250 Array ( [0] => 15905 [1] => 9521 [2] => 10068 [3] => 12999 [4] => 771 [5] => 1184 [6] => 19359 [7] => 4259 [8] => 6746 [9] => 4125 [10] => 13004 [11] => 8296 [12] => 20902 [13] => 5059 [14] => 1020 [15] => 9438 [16] => 1018 [17] => 4250 )