สินค้าเหลือน้อย

1,450 BAHT
1800 BAHT
add to cart

scale 1/100

/
q select pid from dex_product where pid<>'5887' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9833,9624,8824,12294,19356,15585,4255,8296,10906,1164,5059,5060,2333,12039,4257,7791,4126,4130 Array ( [0] => 9833 [1] => 9624 [2] => 8824 [3] => 12294 [4] => 19356 [5] => 15585 [6] => 4255 [7] => 8296 [8] => 10906 [9] => 1164 [10] => 5059 [11] => 5060 [12] => 2333 [13] => 12039 [14] => 4257 [15] => 7791 [16] => 4126 [17] => 4130 )