สินค้าหมด

560 BAHT
700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5875' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11168,5722,6944,6949,6691,18915,5560,6694,6292,7323,21720,5552,11025,12052,8504,6899,20832,7357 Array ( [0] => 11168 [1] => 5722 [2] => 6944 [3] => 6949 [4] => 6691 [5] => 18915 [6] => 5560 [7] => 6694 [8] => 6292 [9] => 7323 [10] => 21720 [11] => 5552 [12] => 11025 [13] => 12052 [14] => 8504 [15] => 6899 [16] => 20832 [17] => 7357 )