สินค้าหมด

560 BAHT
700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5875' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22811,5554,11011,8477,5558,5724,23297,11168,7356,20040,22816,6693,7323,18113,6947,20832,6945,6293 Array ( [0] => 22811 [1] => 5554 [2] => 11011 [3] => 8477 [4] => 5558 [5] => 5724 [6] => 23297 [7] => 11168 [8] => 7356 [9] => 20040 [10] => 22816 [11] => 6693 [12] => 7323 [13] => 18113 [14] => 6947 [15] => 20832 [16] => 6945 [17] => 6293 )