สินค้าเหลือน้อย

560 BAHT
700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5875' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6112,11025,20832,7358,5559,6864,22976,22811,20040,7210,18915,6057,21222,7257,5874,6292,5725,11011 Array ( [0] => 6112 [1] => 11025 [2] => 20832 [3] => 7358 [4] => 5559 [5] => 6864 [6] => 22976 [7] => 22811 [8] => 20040 [9] => 7210 [10] => 18915 [11] => 6057 [12] => 21222 [13] => 7257 [14] => 5874 [15] => 6292 [16] => 5725 [17] => 11011 )