สินค้าเหลือน้อย

1,360 BAHT
1700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5874' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6691,8546,5557,11047,18915,5552,10367,5555,7208,11168,23297,22811,6865,24645,18726,6866,12052,24796 Array ( [0] => 6691 [1] => 8546 [2] => 5557 [3] => 11047 [4] => 18915 [5] => 5552 [6] => 10367 [7] => 5555 [8] => 7208 [9] => 11168 [10] => 23297 [11] => 22811 [12] => 6865 [13] => 24645 [14] => 18726 [15] => 6866 [16] => 12052 [17] => 24796 )