สินค้าเหลือน้อย

1,360 BAHT
1700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5874' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22816,5555,11047,23297,7257,5722,18915,5558,5554,5551,5560,11011,18726,13054,6058,5724,18336,11167 Array ( [0] => 22816 [1] => 5555 [2] => 11047 [3] => 23297 [4] => 7257 [5] => 5722 [6] => 18915 [7] => 5558 [8] => 5554 [9] => 5551 [10] => 5560 [11] => 11011 [12] => 18726 [13] => 13054 [14] => 6058 [15] => 5724 [16] => 18336 [17] => 11167 )