มีสินค้า

1,360 BAHT
1700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5874' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6864,6949,6945,7358,5559,6946,18915,13982,7209,21222,8477,21720,20040,6865,23296,5722,11028,6691 Array ( [0] => 6864 [1] => 6949 [2] => 6945 [3] => 7358 [4] => 5559 [5] => 6946 [6] => 18915 [7] => 13982 [8] => 7209 [9] => 21222 [10] => 8477 [11] => 21720 [12] => 20040 [13] => 6865 [14] => 23296 [15] => 5722 [16] => 11028 [17] => 6691 )