สินค้าเหลือน้อย

1,360 BAHT
1700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5873' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8477,21720,6057,24796,7357,6436,22555,13982,5875,21222,6945,7358,5722,20040,5560,7208,5725,6056 Array ( [0] => 8477 [1] => 21720 [2] => 6057 [3] => 24796 [4] => 7357 [5] => 6436 [6] => 22555 [7] => 13982 [8] => 5875 [9] => 21222 [10] => 6945 [11] => 7358 [12] => 5722 [13] => 20040 [14] => 5560 [15] => 7208 [16] => 5725 [17] => 6056 )