สินค้าเหลือน้อย

1,100 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5851' and ( pcharacter='177' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4018,5026,5273,5028,17192,6117,8169,17190,8355,18071,4017,17191,17193,8351 Array ( [0] => 4018 [1] => 5026 [2] => 5273 [3] => 5028 [4] => 17192 [5] => 6117 [6] => 8169 [7] => 17190 [8] => 8355 [9] => 18071 [10] => 4017 [11] => 17191 [12] => 17193 [13] => 8351 )