สินค้าหมด

350 BAHT

Size: Clip: Approx. 80 - 60mm
Material: Acrylic
Printing: Inkjet Printing

q select pid from dex_product where pid<>'5844' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13842,5498,7033,4522,10415,17751,6079,10188,10960,9963,24556,7880,5294,15189,12330,24567,25009,10656 Array ( [0] => 13842 [1] => 5498 [2] => 7033 [3] => 4522 [4] => 10415 [5] => 17751 [6] => 6079 [7] => 10188 [8] => 10960 [9] => 9963 [10] => 24556 [11] => 7880 [12] => 5294 [13] => 15189 [14] => 12330 [15] => 24567 [16] => 25009 [17] => 10656 )