สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5823' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7832,6887,12597,21562,12602,3422,6873,17272,11924,20882,12594,12200,3980,5305,15505,6565,2146,3428 Array ( [0] => 7832 [1] => 6887 [2] => 12597 [3] => 21562 [4] => 12602 [5] => 3422 [6] => 6873 [7] => 17272 [8] => 11924 [9] => 20882 [10] => 12594 [11] => 12200 [12] => 3980 [13] => 5305 [14] => 15505 [15] => 6565 [16] => 2146 [17] => 3428 )