สินค้าหมด

120 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5815' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3992,1874,15889,15556,25044,24505,5707,1453,24975,5628,2850,19379,3625,4886,5182,19738,20121,10154 Array ( [0] => 3992 [1] => 1874 [2] => 15889 [3] => 15556 [4] => 25044 [5] => 24505 [6] => 5707 [7] => 1453 [8] => 24975 [9] => 5628 [10] => 2850 [11] => 19379 [12] => 3625 [13] => 4886 [14] => 5182 [15] => 19738 [16] => 20121 [17] => 10154 )