สินค้าหมด

250 BAHT
300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5810' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3133,16303,8150,8147,19463,13162,18056,3131,18060,3126,18057,16064,22210,11427,19555,8149,8170,15825 Array ( [0] => 3133 [1] => 16303 [2] => 8150 [3] => 8147 [4] => 19463 [5] => 13162 [6] => 18056 [7] => 3131 [8] => 18060 [9] => 3126 [10] => 18057 [11] => 16064 [12] => 22210 [13] => 11427 [14] => 19555 [15] => 8149 [16] => 8170 [17] => 15825 )