สินค้าหมด

350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5805' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16722,2376,22581,6870,3670,6562,16309,4699,9661,18545,5964,18511,6065,508,2861,3645,21112,5923 Array ( [0] => 16722 [1] => 2376 [2] => 22581 [3] => 6870 [4] => 3670 [5] => 6562 [6] => 16309 [7] => 4699 [8] => 9661 [9] => 18545 [10] => 5964 [11] => 18511 [12] => 6065 [13] => 508 [14] => 2861 [15] => 3645 [16] => 21112 [17] => 5923 )