สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5805' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3257,18066,12979,24748,17301,20505,1738,20198,24618,8390,5650,21967,2997,18463,20785,13032,11522,22884 Array ( [0] => 3257 [1] => 18066 [2] => 12979 [3] => 24748 [4] => 17301 [5] => 20505 [6] => 1738 [7] => 20198 [8] => 24618 [9] => 8390 [10] => 5650 [11] => 21967 [12] => 2997 [13] => 18463 [14] => 20785 [15] => 13032 [16] => 11522 [17] => 22884 )