สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5805' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5173,11999,15558,6064,10441,19530,20789,13613,18597,6731,4743,21674,6660,6477,6246,21710,19178,10705 Array ( [0] => 5173 [1] => 11999 [2] => 15558 [3] => 6064 [4] => 10441 [5] => 19530 [6] => 20789 [7] => 13613 [8] => 18597 [9] => 6731 [10] => 4743 [11] => 21674 [12] => 6660 [13] => 6477 [14] => 6246 [15] => 21710 [16] => 19178 [17] => 10705 )