สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5804' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21667,5257,3910,5644,2031,23815,14830,6263,7342,23628,14548,2021,9165,5459,2387,21919,10885,20695 Array ( [0] => 21667 [1] => 5257 [2] => 3910 [3] => 5644 [4] => 2031 [5] => 23815 [6] => 14830 [7] => 6263 [8] => 7342 [9] => 23628 [10] => 14548 [11] => 2021 [12] => 9165 [13] => 5459 [14] => 2387 [15] => 21919 [16] => 10885 [17] => 20695 )