สินค้าหมด

350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5804' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10780,10393,2855,7373,5801,20993,19389,20544,22830,16138,21926,22426,15172,21924,6868,22235,21916,4226 Array ( [0] => 10780 [1] => 10393 [2] => 2855 [3] => 7373 [4] => 5801 [5] => 20993 [6] => 19389 [7] => 20544 [8] => 22830 [9] => 16138 [10] => 21926 [11] => 22426 [12] => 15172 [13] => 21924 [14] => 6868 [15] => 22235 [16] => 21916 [17] => 4226 )