สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5804' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6956,11195,9755,12485,20297,14113,9378,21330,15720,15770,5502,22327,2972,2245,8283,5659,5167,6073 Array ( [0] => 6956 [1] => 11195 [2] => 9755 [3] => 12485 [4] => 20297 [5] => 14113 [6] => 9378 [7] => 21330 [8] => 15720 [9] => 15770 [10] => 5502 [11] => 22327 [12] => 2972 [13] => 2245 [14] => 8283 [15] => 5659 [16] => 5167 [17] => 6073 )