สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5796' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17234,5223,9967,2608,4332,4701,21234,5876,8552,5331,11526,1582,5237,14790,18194,21879,10892,11962 Array ( [0] => 17234 [1] => 5223 [2] => 9967 [3] => 2608 [4] => 4332 [5] => 4701 [6] => 21234 [7] => 5876 [8] => 8552 [9] => 5331 [10] => 11526 [11] => 1582 [12] => 5237 [13] => 14790 [14] => 18194 [15] => 21879 [16] => 10892 [17] => 11962 )