สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5796' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5904,8389,6412,4692,1738,1566,6423,10783,16505,21972,4946,6136,22559,22194,20995,3295,15888,22462 Array ( [0] => 5904 [1] => 8389 [2] => 6412 [3] => 4692 [4] => 1738 [5] => 1566 [6] => 6423 [7] => 10783 [8] => 16505 [9] => 21972 [10] => 4946 [11] => 6136 [12] => 22559 [13] => 22194 [14] => 20995 [15] => 3295 [16] => 15888 [17] => 22462 )