สินค้าหมด

700 BAHT

First CD release from the game "Uma Musume Pretty Derby."

q select pid from dex_product where pid<>'5794' and ( pcharacter='115' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16363,16358,19059,10700,10173,10697,20345,6791,9760,16356,16355,21489,16360,19153,10152,16359,16125,5795 Array ( [0] => 16363 [1] => 16358 [2] => 19059 [3] => 10700 [4] => 10173 [5] => 10697 [6] => 20345 [7] => 6791 [8] => 9760 [9] => 16356 [10] => 16355 [11] => 21489 [12] => 16360 [13] => 19153 [14] => 10152 [15] => 16359 [16] => 16125 [17] => 5795 )