สินค้าหมด

120 BAHT
135 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5767' and ( pcharacter='10' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5757,193,9643,22509,5768,195,9369,5622,1507,9713,7232,5759,5760,1513,5762,198,7229,7233 Array ( [0] => 5757 [1] => 193 [2] => 9643 [3] => 22509 [4] => 5768 [5] => 195 [6] => 9369 [7] => 5622 [8] => 1507 [9] => 9713 [10] => 7232 [11] => 5759 [12] => 5760 [13] => 1513 [14] => 5762 [15] => 198 [16] => 7229 [17] => 7233 )