สินค้าเหลือน้อย

120 BAHT
135 BAHT
add to cart

ในกล่องบรรจุการ์ด 50 ใบ
พิเศษการ์ดเรืองแสง 2 ใบ 

q select pid from dex_product where pid<>'5762' and ( pcharacter='10' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,197,198,10909,5758,5759,5761,1507,1455,7233,5622,7232,10910,194,5757,9643,9369,1509,22509 Array ( [0] => 197 [1] => 198 [2] => 10909 [3] => 5758 [4] => 5759 [5] => 5761 [6] => 1507 [7] => 1455 [8] => 7233 [9] => 5622 [10] => 7232 [11] => 10910 [12] => 194 [13] => 5757 [14] => 9643 [15] => 9369 [16] => 1509 [17] => 22509 )