สินค้าเหลือน้อย

120 BAHT
135 BAHT
add to cart

ในกล่องบรรจุการ์ด 50 ใบ
พิเศษการ์ดเรืองแสง 2 ใบ 

q select pid from dex_product where pid<>'5762' and ( pcharacter='10' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,193,195,22510,1455,22509,1513,198,5622,1507,7233,5759,5760,194,9643,9714,5757,9713,1509 Array ( [0] => 193 [1] => 195 [2] => 22510 [3] => 1455 [4] => 22509 [5] => 1513 [6] => 198 [7] => 5622 [8] => 1507 [9] => 7233 [10] => 5759 [11] => 5760 [12] => 194 [13] => 9643 [14] => 9714 [15] => 5757 [16] => 9713 [17] => 1509 )