สินค้าหมด

120 BAHT
135 BAHT

บรรจุการ์ด 35 ใบ
พิเศษการ์ดเรืองแสง 2 ใบ 

q select pid from dex_product where pid<>'5761' and ( pcharacter='10' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5758,5762,198,22509,9713,9714,7233,5757,9643,196,22510,193,7229,10909,5768,10910,5767,1513 Array ( [0] => 5758 [1] => 5762 [2] => 198 [3] => 22509 [4] => 9713 [5] => 9714 [6] => 7233 [7] => 5757 [8] => 9643 [9] => 196 [10] => 22510 [11] => 193 [12] => 7229 [13] => 10909 [14] => 5768 [15] => 10910 [16] => 5767 [17] => 1513 )