สินค้าเหลือน้อย

120 BAHT
135 BAHT
add to cart

บรรจุการ์ด 51 ใบ
พิเศษมีการ์ดเรืองแสง 2 ใบ 

q select pid from dex_product where pid<>'5760' and ( pcharacter='10' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5758,5759,1513,5761,7229,1507,195,5757,5767,5768,10909,198,7233,5622,7232,22509,196,1455 Array ( [0] => 5758 [1] => 5759 [2] => 1513 [3] => 5761 [4] => 7229 [5] => 1507 [6] => 195 [7] => 5757 [8] => 5767 [9] => 5768 [10] => 10909 [11] => 198 [12] => 7233 [13] => 5622 [14] => 7232 [15] => 22509 [16] => 196 [17] => 1455 )