สินค้าเหลือน้อย

120 BAHT
135 BAHT
add to cart

บรรจุการ์ด 51 ใบ
พิเศษมีการ์ดเรืองแสง 2 ใบ 

q select pid from dex_product where pid<>'5760' and ( pcharacter='10' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5762,7229,22510,196,9643,5767,5759,197,10910,7232,22509,5758,194,9713,1455,195,7233,193 Array ( [0] => 5762 [1] => 7229 [2] => 22510 [3] => 196 [4] => 9643 [5] => 5767 [6] => 5759 [7] => 197 [8] => 10910 [9] => 7232 [10] => 22509 [11] => 5758 [12] => 194 [13] => 9713 [14] => 1455 [15] => 195 [16] => 7233 [17] => 193 )