สินค้าเหลือน้อย

120 BAHT
135 BAHT
add to cart

ในกล่องบรรจุการ์ด 50 ใบ
แถมฟรีการ์ดเรืองแสง 2 ใบ 

q select pid from dex_product where pid<>'5758' and ( pcharacter='10' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9369,5761,1509,5759,7229,5757,1455,197,195,194,9714,9643,1513,196,10910,22509,7233,7232 Array ( [0] => 9369 [1] => 5761 [2] => 1509 [3] => 5759 [4] => 7229 [5] => 5757 [6] => 1455 [7] => 197 [8] => 195 [9] => 194 [10] => 9714 [11] => 9643 [12] => 1513 [13] => 196 [14] => 10910 [15] => 22509 [16] => 7233 [17] => 7232 )