สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5725' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12052,20040,6142,21720,5557,21222,5558,18336,6436,7257,6057,6899,7857,11167,23296,5552,13982,22816 Array ( [0] => 12052 [1] => 20040 [2] => 6142 [3] => 21720 [4] => 5557 [5] => 21222 [6] => 5558 [7] => 18336 [8] => 6436 [9] => 7257 [10] => 6057 [11] => 6899 [12] => 7857 [13] => 11167 [14] => 23296 [15] => 5552 [16] => 13982 [17] => 22816 )