สินค้าหมด

1,250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5724' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6142,6691,13054,6111,10367,22811,22816,18726,5552,10546,6866,21222,6436,7356,8504,11028,7857,5551 Array ( [0] => 6142 [1] => 6691 [2] => 13054 [3] => 6111 [4] => 10367 [5] => 22811 [6] => 22816 [7] => 18726 [8] => 5552 [9] => 10546 [10] => 6866 [11] => 21222 [12] => 6436 [13] => 7356 [14] => 8504 [15] => 11028 [16] => 7857 [17] => 5551 )