สินค้าหมด

1,250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5724' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6436,7357,21222,8546,22976,24017,20041,6949,6944,11011,6864,6058,22816,23297,5723,5558,5555,6694 Array ( [0] => 6436 [1] => 7357 [2] => 21222 [3] => 8546 [4] => 22976 [5] => 24017 [6] => 20041 [7] => 6949 [8] => 6944 [9] => 11011 [10] => 6864 [11] => 6058 [12] => 22816 [13] => 23297 [14] => 5723 [15] => 5558 [16] => 5555 [17] => 6694 )