สินค้าหมด

700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5722' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5874,5723,6056,7210,7323,18726,11047,8477,21506,5551,5875,11028,5559,5552,22816,11011,6946,5873 Array ( [0] => 5874 [1] => 5723 [2] => 6056 [3] => 7210 [4] => 7323 [5] => 18726 [6] => 11047 [7] => 8477 [8] => 21506 [9] => 5551 [10] => 5875 [11] => 11028 [12] => 5559 [13] => 5552 [14] => 22816 [15] => 11011 [16] => 6946 [17] => 5873 )