สินค้าหมด

700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5722' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5725,5552,7356,22555,18336,6947,6945,6292,8477,6865,20041,5555,6944,18915,6056,5559,5557,20039 Array ( [0] => 5725 [1] => 5552 [2] => 7356 [3] => 22555 [4] => 18336 [5] => 6947 [6] => 6945 [7] => 6292 [8] => 8477 [9] => 6865 [10] => 20041 [11] => 5555 [12] => 6944 [13] => 18915 [14] => 6056 [15] => 5559 [16] => 5557 [17] => 20039 )