สินค้าหมด

700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5722' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21506,7356,7857,5552,20041,5854,18113,6864,6949,11028,10546,6944,10367,6292,6865,11011,7323,20039 Array ( [0] => 21506 [1] => 7356 [2] => 7857 [3] => 5552 [4] => 20041 [5] => 5854 [6] => 18113 [7] => 6864 [8] => 6949 [9] => 11028 [10] => 10546 [11] => 6944 [12] => 10367 [13] => 6292 [14] => 6865 [15] => 11011 [16] => 7323 [17] => 20039 )