สินค้าเหลือน้อย

1,150 BAHT
1400 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'5714' and ( pcharacter='147' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5710,5701,5525,3959,2261,8603,3414,4683,2937,10745,3101,9948,11141,10748,9950,9205,6848,6231 Array ( [0] => 5710 [1] => 5701 [2] => 5525 [3] => 3959 [4] => 2261 [5] => 8603 [6] => 3414 [7] => 4683 [8] => 2937 [9] => 10745 [10] => 3101 [11] => 9948 [12] => 11141 [13] => 10748 [14] => 9950 [15] => 9205 [16] => 6848 [17] => 6231 )