สินค้าหมด

1,150 BAHT
1400 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'5714' and ( pcharacter='147' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3855,5710,9205,5053,22856,8134,2938,21404,20854,2937,2051,22549,3575,3414,3959,5525,9950,4292 Array ( [0] => 3855 [1] => 5710 [2] => 9205 [3] => 5053 [4] => 22856 [5] => 8134 [6] => 2938 [7] => 21404 [8] => 20854 [9] => 2937 [10] => 2051 [11] => 22549 [12] => 3575 [13] => 3414 [14] => 3959 [15] => 5525 [16] => 9950 [17] => 4292 )