สินค้าหมด

1,050 BAHT
1750 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'5712' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7070,23625,20820,3588,3856,20811,22335,13057,8547,5065,24850,8579,23526,984,20152,20147,22553,9291 Array ( [0] => 7070 [1] => 23625 [2] => 20820 [3] => 3588 [4] => 3856 [5] => 20811 [6] => 22335 [7] => 13057 [8] => 8547 [9] => 5065 [10] => 24850 [11] => 8579 [12] => 23526 [13] => 984 [14] => 20152 [15] => 20147 [16] => 22553 [17] => 9291 )