สินค้าหมด

320 BAHT
400 BAHT
5697,5696,5699,5700 q select sid 'id',sname 'name' from dex_sub_category where sactivate=1 and scategory='13' relate Array ( [0] => 5697 [1] => 5696 [2] => 5699 [3] => 5700 )