พรีออเดอร์

.

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Maxi single containing intro theme for game "D.C. - Da Capo."

q select pid from dex_product where pid<>'5691' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14476,12478,22929,10637,4940,13732,20308,6628,24247,15542,19051,10155,10171,7911,6651,499,12473,23943 Array ( [0] => 14476 [1] => 12478 [2] => 22929 [3] => 10637 [4] => 4940 [5] => 13732 [6] => 20308 [7] => 6628 [8] => 24247 [9] => 15542 [10] => 19051 [11] => 10155 [12] => 10171 [13] => 7911 [14] => 6651 [15] => 499 [16] => 12473 [17] => 23943 )