พรีออเดอร์

.

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Maxi single containing intro theme for game "D.C. - Da Capo."

q select pid from dex_product where pid<>'5691' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21714,5240,7912,11209,18492,14128,19744,24971,19342,3194,15507,3337,14119,9933,10046,20994,23630,9424 Array ( [0] => 21714 [1] => 5240 [2] => 7912 [3] => 11209 [4] => 18492 [5] => 14128 [6] => 19744 [7] => 24971 [8] => 19342 [9] => 3194 [10] => 15507 [11] => 3337 [12] => 14119 [13] => 9933 [14] => 10046 [15] => 20994 [16] => 23630 [17] => 9424 )