พรีออเดอร์

.

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Third single release from Minori Chihara.

q select pid from dex_product where pid<>'5647' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23739,2848,9307,22064,9225,10765,22093,9329,15718,1357,15973,24767,21217,3347,10669,19678,7435,3484 Array ( [0] => 23739 [1] => 2848 [2] => 9307 [3] => 22064 [4] => 9225 [5] => 10765 [6] => 22093 [7] => 9329 [8] => 15718 [9] => 1357 [10] => 15973 [11] => 24767 [12] => 21217 [13] => 3347 [14] => 10669 [15] => 19678 [16] => 7435 [17] => 3484 )