พรีออเดอร์

.

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Third single release from Minori Chihara.

q select pid from dex_product where pid<>'5647' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6423,2392,22111,12464,21879,4206,20121,18594,4744,11526,2682,2851,9926,10714,1531,9225,21334,12471 Array ( [0] => 6423 [1] => 2392 [2] => 22111 [3] => 12464 [4] => 21879 [5] => 4206 [6] => 20121 [7] => 18594 [8] => 4744 [9] => 11526 [10] => 2682 [11] => 2851 [12] => 9926 [13] => 10714 [14] => 1531 [15] => 9225 [16] => 21334 [17] => 12471 )