พรีออเดอร์

.

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Third single release from Minori Chihara.

q select pid from dex_product where pid<>'5647' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5537,18135,4207,9932,14011,4180,19528,21688,3637,7772,18082,4954,21670,11174,6729,4161,3998,18132 Array ( [0] => 5537 [1] => 18135 [2] => 4207 [3] => 9932 [4] => 14011 [5] => 4180 [6] => 19528 [7] => 21688 [8] => 3637 [9] => 7772 [10] => 18082 [11] => 4954 [12] => 21670 [13] => 11174 [14] => 6729 [15] => 4161 [16] => 3998 [17] => 18132 )