พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'5643' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6199,20128,5183,6314,2243,498,13239,3026,22101,11404,8297,22604,3523,4940,9939,10679,1210,3194 Array ( [0] => 6199 [1] => 20128 [2] => 5183 [3] => 6314 [4] => 2243 [5] => 498 [6] => 13239 [7] => 3026 [8] => 22101 [9] => 11404 [10] => 8297 [11] => 22604 [12] => 3523 [13] => 4940 [14] => 9939 [15] => 10679 [16] => 1210 [17] => 3194 )