พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'5643' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9419,3436,4270,21231,8389,11002,22197,1586,10760,7340,3443,5170,1293,5236,4236,1433,8250,499 Array ( [0] => 9419 [1] => 3436 [2] => 4270 [3] => 21231 [4] => 8389 [5] => 11002 [6] => 22197 [7] => 1586 [8] => 10760 [9] => 7340 [10] => 3443 [11] => 5170 [12] => 1293 [13] => 5236 [14] => 4236 [15] => 1433 [16] => 8250 [17] => 499 )