พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'5643' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22280,2850,11042,23936,20354,11077,20290,3336,3040,6502,22889,24618,10147,20995,6313,2025,7911,1338 Array ( [0] => 22280 [1] => 2850 [2] => 11042 [3] => 23936 [4] => 20354 [5] => 11077 [6] => 20290 [7] => 3336 [8] => 3040 [9] => 6502 [10] => 22889 [11] => 24618 [12] => 10147 [13] => 20995 [14] => 6313 [15] => 2025 [16] => 7911 [17] => 1338 )