พรีออเดอร์

.

600 BAHT
700 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'5641' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22063,16417,20473,10679,20290,21690,19064,6582,22163,21213,22054,6501,9242,6656,8256,14137,14452,6065 Array ( [0] => 22063 [1] => 16417 [2] => 20473 [3] => 10679 [4] => 20290 [5] => 21690 [6] => 19064 [7] => 6582 [8] => 22163 [9] => 21213 [10] => 22054 [11] => 6501 [12] => 9242 [13] => 6656 [14] => 8256 [15] => 14137 [16] => 14452 [17] => 6065 )