พรีออเดอร์

.

600 BAHT
700 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'5641' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5912,1481,16505,16124,10894,5331,2824,6518,20932,5178,7331,9234,13041,23712,5640,22130,5657,2732 Array ( [0] => 5912 [1] => 1481 [2] => 16505 [3] => 16124 [4] => 10894 [5] => 5331 [6] => 2824 [7] => 6518 [8] => 20932 [9] => 5178 [10] => 7331 [11] => 9234 [12] => 13041 [13] => 23712 [14] => 5640 [15] => 22130 [16] => 5657 [17] => 2732 )