พรีออเดอร์

.

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Single from Natsuko Aso features the outro theme of anime series "Walkure Romanze."

q select pid from dex_product where pid<>'5630' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18222,8256,17182,8570,6653,1466,1434,5665,7220,21646,9378,8715,9479,2610,10477,4235,3595,15791 Array ( [0] => 18222 [1] => 8256 [2] => 17182 [3] => 8570 [4] => 6653 [5] => 1466 [6] => 1434 [7] => 5665 [8] => 7220 [9] => 21646 [10] => 9378 [11] => 8715 [12] => 9479 [13] => 2610 [14] => 10477 [15] => 4235 [16] => 3595 [17] => 15791 )