พรีออเดอร์

.

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Single from Natsuko Aso features the outro theme of anime series "Walkure Romanze."

q select pid from dex_product where pid<>'5630' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6070,5244,1750,7331,5331,6654,10228,2245,6438,3564,4950,22600,3149,21641,12905,4927,21237,4832 Array ( [0] => 6070 [1] => 5244 [2] => 1750 [3] => 7331 [4] => 5331 [5] => 6654 [6] => 10228 [7] => 2245 [8] => 6438 [9] => 3564 [10] => 4950 [11] => 22600 [12] => 3149 [13] => 21641 [14] => 12905 [15] => 4927 [16] => 21237 [17] => 4832 )