พรีออเดอร์

.

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Single from Natsuko Aso features the outro theme of anime series "Walkure Romanze."

q select pid from dex_product where pid<>'5630' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,491,2735,17396,6477,16119,15508,1328,4963,3147,5905,6145,3818,259,2380,6278,12489,24734,1291 Array ( [0] => 491 [1] => 2735 [2] => 17396 [3] => 6477 [4] => 16119 [5] => 15508 [6] => 1328 [7] => 4963 [8] => 3147 [9] => 5905 [10] => 6145 [11] => 3818 [12] => 259 [13] => 2380 [14] => 6278 [15] => 12489 [16] => 24734 [17] => 1291 )