พรีออเดอร์

.

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Outro of the TV Anime series "Vanguard" sung by Natsuko Aso.

q select pid from dex_product where pid<>'5622' and ( pcharacter='10' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22510,22509,1513,7233,1507,10909,5761,193,5768,194,10910,1455,196,5758,5762,5767,7232,5759 Array ( [0] => 22510 [1] => 22509 [2] => 1513 [3] => 7233 [4] => 1507 [5] => 10909 [6] => 5761 [7] => 193 [8] => 5768 [9] => 194 [10] => 10910 [11] => 1455 [12] => 196 [13] => 5758 [14] => 5762 [15] => 5767 [16] => 7232 [17] => 5759 )