สินค้าหมด

750 BAHT
1250 BAHT

plastic kit
scale 1/144 

/
q select pid from dex_product where pid<>'5599' and ( pcharacter='20' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1871,1939,2195,4984,10523,10343,1941,2827,3046,1059,1067,1066,1063,4121,1868,640,3047,6859 Array ( [0] => 1871 [1] => 1939 [2] => 2195 [3] => 4984 [4] => 10523 [5] => 10343 [6] => 1941 [7] => 2827 [8] => 3046 [9] => 1059 [10] => 1067 [11] => 1066 [12] => 1063 [13] => 4121 [14] => 1868 [15] => 640 [16] => 3047 [17] => 6859 )