สินค้าหมด

1,000 BAHT
1250 BAHT

plastic kit
scale 1/144 

/
q select pid from dex_product where pid<>'5599' and ( pcharacter='20' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1939,8309,1059,1067,2701,9498,2195,8159,4121,2827,1871,1088,7493,1086,4982,1066,1866,1068 Array ( [0] => 1939 [1] => 8309 [2] => 1059 [3] => 1067 [4] => 2701 [5] => 9498 [6] => 2195 [7] => 8159 [8] => 4121 [9] => 2827 [10] => 1871 [11] => 1088 [12] => 7493 [13] => 1086 [14] => 4982 [15] => 1066 [16] => 1866 [17] => 1068 )