สินค้าเหลือน้อย

1,000 BAHT
1250 BAHT
add to cart

plastic kit
scale 1/144 

/
q select pid from dex_product where pid<>'5599' and ( pcharacter='20' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9494,1086,4348,1066,9497,1087,1063,1865,4983,3448,10860,4840,9574,10973,10343,2049,9496,1088 Array ( [0] => 9494 [1] => 1086 [2] => 4348 [3] => 1066 [4] => 9497 [5] => 1087 [6] => 1063 [7] => 1865 [8] => 4983 [9] => 3448 [10] => 10860 [11] => 4840 [12] => 9574 [13] => 10973 [14] => 10343 [15] => 2049 [16] => 9496 [17] => 1088 )