สินค้าหมด

1,360 BAHT
1700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5560' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7358,6691,5722,23296,12052,10546,11028,6899,7257,5554,11168,6866,11025,6293,11047,13054,6944,7357 Array ( [0] => 7358 [1] => 6691 [2] => 5722 [3] => 23296 [4] => 12052 [5] => 10546 [6] => 11028 [7] => 6899 [8] => 7257 [9] => 5554 [10] => 11168 [11] => 6866 [12] => 11025 [13] => 6293 [14] => 11047 [15] => 13054 [16] => 6944 [17] => 7357 )