สินค้าหมด

1,360 BAHT
1700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5560' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22816,6946,8477,5552,6691,6864,7257,5875,7209,24645,10546,21720,11168,5692,13982,8546,6436,20041 Array ( [0] => 22816 [1] => 6946 [2] => 8477 [3] => 5552 [4] => 6691 [5] => 6864 [6] => 7257 [7] => 5875 [8] => 7209 [9] => 24645 [10] => 10546 [11] => 21720 [12] => 11168 [13] => 5692 [14] => 13982 [15] => 8546 [16] => 6436 [17] => 20041 )