สินค้าเหลือน้อย

360 BAHT
450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5559' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22555,13054,20832,5558,11011,5722,6866,5725,11028,23296,6945,7256,20041,6436,6292,10367,6946,6691 Array ( [0] => 22555 [1] => 13054 [2] => 20832 [3] => 5558 [4] => 11011 [5] => 5722 [6] => 6866 [7] => 5725 [8] => 11028 [9] => 23296 [10] => 6945 [11] => 7256 [12] => 20041 [13] => 6436 [14] => 6292 [15] => 10367 [16] => 6946 [17] => 6691 )