สินค้าเหลือน้อย

360 BAHT
450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5559' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23296,6945,6056,24796,5558,7209,8546,6694,11028,6827,5873,6693,11168,18336,10546,24645,6293,6944 Array ( [0] => 23296 [1] => 6945 [2] => 6056 [3] => 24796 [4] => 5558 [5] => 7209 [6] => 8546 [7] => 6694 [8] => 11028 [9] => 6827 [10] => 5873 [11] => 6693 [12] => 11168 [13] => 18336 [14] => 10546 [15] => 24645 [16] => 6293 [17] => 6944 )