สินค้าเหลือน้อย

360 BAHT
450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5558' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22816,6694,7357,7210,7256,6899,7209,21720,7257,23296,5554,5722,6058,13982,5875,24645,6693,6827 Array ( [0] => 22816 [1] => 6694 [2] => 7357 [3] => 7210 [4] => 7256 [5] => 6899 [6] => 7209 [7] => 21720 [8] => 7257 [9] => 23296 [10] => 5554 [11] => 5722 [12] => 6058 [13] => 13982 [14] => 5875 [15] => 24645 [16] => 6693 [17] => 6827 )