สินค้าเหลือน้อย

360 BAHT
450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5558' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12052,6949,21222,23296,5551,6945,5554,6944,6142,6946,11047,11011,5875,6864,13054,18726,6058,7210 Array ( [0] => 12052 [1] => 6949 [2] => 21222 [3] => 23296 [4] => 5551 [5] => 6945 [6] => 5554 [7] => 6944 [8] => 6142 [9] => 6946 [10] => 11047 [11] => 11011 [12] => 5875 [13] => 6864 [14] => 13054 [15] => 18726 [16] => 6058 [17] => 7210 )