สินค้าหมด

360 BAHT
450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5555' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6142,18726,22976,20832,23296,7356,20040,10546,7857,5854,6144,5874,6691,6866,7208,5558,8504,7357 Array ( [0] => 6142 [1] => 18726 [2] => 22976 [3] => 20832 [4] => 23296 [5] => 7356 [6] => 20040 [7] => 10546 [8] => 7857 [9] => 5854 [10] => 6144 [11] => 5874 [12] => 6691 [13] => 6866 [14] => 7208 [15] => 5558 [16] => 8504 [17] => 7357 )