สินค้าหมด

360 BAHT
450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5555' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12052,5723,7358,6691,11028,7857,6899,11168,7209,6293,11011,6058,23297,6111,6144,6057,5554,22811 Array ( [0] => 12052 [1] => 5723 [2] => 7358 [3] => 6691 [4] => 11028 [5] => 7857 [6] => 6899 [7] => 11168 [8] => 7209 [9] => 6293 [10] => 11011 [11] => 6058 [12] => 23297 [13] => 6111 [14] => 6144 [15] => 6057 [16] => 5554 [17] => 22811 )