มีสินค้า

700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5554' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11167,6947,10367,7256,6142,6056,7857,6944,11025,22555,6948,6691,18113,5854,7208,6945,5873,6058 Array ( [0] => 11167 [1] => 6947 [2] => 10367 [3] => 7256 [4] => 6142 [5] => 6056 [6] => 7857 [7] => 6944 [8] => 11025 [9] => 22555 [10] => 6948 [11] => 6691 [12] => 18113 [13] => 5854 [14] => 7208 [15] => 6945 [16] => 5873 [17] => 6058 )