สินค้าหมด

1,300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5552' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5560,5692,6947,21506,6864,7210,5722,21720,6694,7357,5723,6691,5555,11025,6948,6112,6142,6827 Array ( [0] => 5560 [1] => 5692 [2] => 6947 [3] => 21506 [4] => 6864 [5] => 7210 [6] => 5722 [7] => 21720 [8] => 6694 [9] => 7357 [10] => 5723 [11] => 6691 [12] => 5555 [13] => 11025 [14] => 6948 [15] => 6112 [16] => 6142 [17] => 6827 )