สินค้าหมด

1,300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5552' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6947,11025,8477,6142,22816,6058,24796,6948,5560,20039,5692,5874,20040,6144,6866,6694,6693,7256 Array ( [0] => 6947 [1] => 11025 [2] => 8477 [3] => 6142 [4] => 22816 [5] => 6058 [6] => 24796 [7] => 6948 [8] => 5560 [9] => 20039 [10] => 5692 [11] => 5874 [12] => 20040 [13] => 6144 [14] => 6866 [15] => 6694 [16] => 6693 [17] => 7256 )