มีสินค้า

2,400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5551' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11168,7358,7323,7356,5722,6142,21720,11167,20040,5558,6899,13982,6865,6947,5552,6948,5854,20041 Array ( [0] => 11168 [1] => 7358 [2] => 7323 [3] => 7356 [4] => 5722 [5] => 6142 [6] => 21720 [7] => 11167 [8] => 20040 [9] => 5558 [10] => 6899 [11] => 13982 [12] => 6865 [13] => 6947 [14] => 5552 [15] => 6948 [16] => 5854 [17] => 20041 )