สินค้าเหลือน้อย

250 BAHT
300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5531' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8628,7914,1098,3591,11900,23687,14163,227,9224,1094,1090,4245,15582,10320,3930,3927,10344,8711 Array ( [0] => 8628 [1] => 7914 [2] => 1098 [3] => 3591 [4] => 11900 [5] => 23687 [6] => 14163 [7] => 227 [8] => 9224 [9] => 1094 [10] => 1090 [11] => 4245 [12] => 15582 [13] => 10320 [14] => 3930 [15] => 3927 [16] => 10344 [17] => 8711 )