สินค้าเหลือน้อย

1,480 BAHT
1850 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5518' and ( pcharacter='145' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23490,3582,5708,12893,19370,11584,10801,10802,22554,10805,1105,17852,22861,1104,22998,1106,18703,11582 Array ( [0] => 23490 [1] => 3582 [2] => 5708 [3] => 12893 [4] => 19370 [5] => 11584 [6] => 10801 [7] => 10802 [8] => 22554 [9] => 10805 [10] => 1105 [11] => 17852 [12] => 22861 [13] => 1104 [14] => 22998 [15] => 1106 [16] => 18703 [17] => 11582 )