มีสินค้า

190 BAHT
350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5515' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4112,20166,18186,8616,6853,8579,3588,5971,22859,21405,23951,8619,7475,3961,3967,19121,19557,8638 Array ( [0] => 4112 [1] => 20166 [2] => 18186 [3] => 8616 [4] => 6853 [5] => 8579 [6] => 3588 [7] => 5971 [8] => 22859 [9] => 21405 [10] => 23951 [11] => 8619 [12] => 7475 [13] => 3961 [14] => 3967 [15] => 19121 [16] => 19557 [17] => 8638 )